Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Imate urejeno Dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Z vpisom vaše ZZZS številke lahko preverite urejenost vašega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja:

PREVERI

 

Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Zavarovanje krije stroške doplačil k zdravstvenim storitvam, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti.Višina doplačila, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je opredeljena v 23. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Če poenostavimo: dopolnilno zdravstveno zavarovanje poskrbi za “doplačilo” zdravstvene storitve, za katero bi sicer morali doplačati iz lastnega žepa.

Kdaj je potrebno skleniti zavarovanje?

ob izgubi statusa dijaka ali študenta (tudi v času pavziranja) oz. najkasneje ob…

  • ob izgubi statusa dijaka ali študenta (tudi v času pavziranja) oz.
  • najkasneje ob dopolnjenem 26. letu starosti.

Zakon določa, da se posamezniku, ki se ne vključi v zavarovanje v roku enega leta od dne, ko postane zavezanec za doplačila, z vsakim polnim nezavarovanim letom, premija poviša za 3 odstotke. Enako velja za vse, ki bodo prekinili zavarovanje in nato ponovno vstopili v zavarovanje po več kot letu dni. Za izračun števila polnih nezavarovanih let se upoštevajo vsi dnevi po 1. 1. 2006. Skupno povišanje je lahko največ v višini 80 %.

Kdaj prične veljati zavarovanje?

Zavarovanje prične veljati s 1. v naslednjem mesecu po sklenitvi, če ni dogovorjeno drugače.

Čakalna doba

Starši in študentje, POZOR! Preverite, kdaj se izteče študentski status. Študentje oz. dijaki…

Starši in študentje, POZOR! Preverite, kdaj se izteče študentski status. Študentje oz. dijaki morajo v roku enega meseca po preteku statusa skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sicer tudi zanje velja trimesečna čakalna doba.

 

Čakalna doba je obdobje, ko zavarovanec plačuje premijo, a nima zavarovalnega kritja. To pomeni, da mora zavarovanec prve tri mesece od sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sam kriti vse stroške doplačil zdravstvenih storitev.

A pozor, to ne velja za vse, temveč le za dve skupini oseb:

  • za vse osebe, ki niso sklenili zavarovanja v roku enega meseca od dneva, ko postanejo zavezanci za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To so običajno študentje ali dijaki, ki jim preteče status in ne sklenejo zavarovanja pravočasno;
  • za vse osebe, ki bi odpovedale dosedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje in novega zavarovanja ne bi sklenile v roku enega meseca.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje se sklene za najmanj eno leto, izjemoma za krajše obdobje za osebe, katerih status…

Zavarovanje se sklene za najmanj eno leto, izjemoma za krajše obdobje za osebe, katerih status zavarovane osebe v zdravstvenem zavarovanju je časovno omejen. Zavarovalec oziroma zavarovanec lahko odpove pogodbo po poteku enega leta. Odpovedni rok je tri mesece.

 

Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo na:

E-mail: info@mojazavarovanja.si

GSM: +386 40 31 30 28