Zavarovanje nepremičnin

 

Hiša in stanovanje
Zavarovanje nepremičnin

 

Zavarujejo se lahko različni objekti, kot so posamezno stanovanje v bloku oziroma večstanovanjski hiši, stanovanjske hišegaraže, počitniške hiše, bazeni, kmetijska gospodarska poslopja

 

Izbirate lahko med štirimi zavarovalnimi paketi: nadstandardnim, optimalnim, standardnim in ožjim paketom, ki se med seboj razlikujejo po obsegu zavarovalnih kritij:

 

Zavarovane nevarnosti in kritja Paketi kritij požarnega zavarovanja
A4 NADSTANDARDNO A3 OPTIMALNO A2 STANDARDNO A1 OŽJE
Požar, strela, eksplozija in padec zračnega plovila (FLEXA)  da  da  da  da
Vihar, toča,
udarec zavarovančevega motornega vozila
 da  da  da
Manifestacija, demonstracija  da  da  da
Udarec tujega motornega vozila  da  da
Dodatna kritja, nevarnosti in razširitve kritja pri zavarovanju nepremičnin:
D1  Izliv vode: 

– zaradi poškodovanja ali zamašitve cevi

– zaradi poškodovanja naprav, ki so priključene na vodovodno omrežje

– iz akvarijev, iz vodne postelje

3% ZV+ 3% ZV+  opcijsko  opcijsko
Običajni stroški odkrivanja mesta počenja cevi 250 250 250 250
Izliv vode zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije 500 300 do 300 eur do 300 eur
D2  Poplava, utrganje oblaka, hudournik  opcijsko  opcijsko  opcijsko  opcijsko
D3  Vdor meteorne vode, teža snega, padec drevesa, zemeljski plaz, utrganje zemljišča, snežni plaz 3% ZV+ 3% ZV+  opcijsko  opcijsko
D4  Vandalizem 3% ZV+  opcijsko  opcijsko  opcijsko
D5  Izginitev posameznih delov zgradbe  3% ZV+  opcijsko
C11a   Indirektni udar strele – instalacije v stanovanjski zgradbi 3% ZV+  opcijsko  opcijsko  opcijsko
Vsa ostala C kritja (v skladu s pogoji)  opcijsko  opcijsko  opcijsko  opcijsko
Potres  opcijsko  opcijsko  opcijsko  opcijsko
Stroški za čiščenje, rušenje, odvoz 5% ZV PN+ 3% ZV PN+ 2% ZV PN+ 1% ZV PN+
Stanovanjska asistenca  DA  DA  DA  DA
Legenda oznak v preglednici
 da vključeno v kritje do zavarovalne vsote, ki je navedena na polici
3% ZV+
vključeno v kritje do 3 % zavarovalne vsote »ZV«, lahko se poviša
 opcijsko možnost vključitve v kritje
300 vključeno v kritje do zneska v evrih (npr. 300 EUR)
x% ZV PN+ vključeno v kritje do zavarovalne vsote, ki je določena z odstotkom od zavarovalne vsote poškodovane nepremičnine, lahko se poviša
ni vključeno in ni mogoče vključiti v kritje
do 300 eur pri posebej dogovorjenem dodatnem kritju izliva vode D1 je škoda zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije krita le do 300 EUR

    Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo na:

 

E-mail: info@mojazavarovanja.si

GSM: +386 40 31 30 28