Zavarovanje nepremičnin

Hiša in stanovanje
Zavarovanje nepremičnin

Zavarujejo se lahko različni objekti, kot so posamezno stanovanje v bloku oziroma večstanovanjski hiši, stanovanjske hišegaraže, počitniške hiše, bazeni, kmetijska gospodarska poslopja ...

 

Izbirate lahko med štirimi zavarovalnimi paketi: nadstandardnim, optimalnim, standardnim in ožjim paketom, ki se med seboj razlikujejo po obsegu zavarovalnih kritij:

 

Zavarovane nevarnosti in kritjaPaketi kritij požarnega zavarovanja
A4 NADSTANDARDNOA3 OPTIMALNOA2 STANDARDNOA1 OŽJE
Požar, strela, eksplozija in padec zračnega plovila (FLEXA) da da da da
Vihar, toča,
udarec zavarovančevega motornega vozila
 da da da 
Manifestacija, demonstracija da da da 
Udarec tujega motornega vozila da da  
Dodatna kritja, nevarnosti in razširitve kritja pri zavarovanju nepremičnin:

D1  Izliv vode:

- zaradi poškodovanja ali zamašitve cevi

- zaradi poškodovanja naprav, ki so priključene na vodovodno omrežje

- iz akvarijev, iz vodne postelje

3% ZV+3% ZV+ opcijsko opcijsko
Običajni stroški odkrivanja mesta počenja cevi250250250250
Izliv vode zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije500300do 300 eurdo 300 eur
D2  Poplava, utrganje oblaka, hudournik opcijsko opcijsko opcijsko opcijsko
D3  Vdor meteorne vode, teža snega, padec drevesa, zemeljski plaz, utrganje zemljišča, snežni plaz3% ZV+3% ZV+ opcijsko opcijsko
D4  Vandalizem3% ZV+ opcijsko opcijsko opcijsko
D5  Izginitev posameznih delov zgradbe 3% ZV+ opcijsko  
C11a   Indirektni udar strele - instalacije v stanovanjski zgradbi3% ZV+ opcijsko opcijsko opcijsko
Vsa ostala C kritja (v skladu s pogoji) opcijsko opcijsko opcijsko opcijsko
Potres opcijsko opcijsko opcijsko opcijsko
Stroški za čiščenje, rušenje, odvoz5% ZV PN+3% ZV PN+2% ZV PN+1% ZV PN+
Stanovanjska asistenca DA DA DA DA
Legenda oznak v preglednici
 davključeno v kritje do zavarovalne vsote, ki je navedena na polici
3% ZV+
vključeno v kritje do 3 % zavarovalne vsote »ZV«, lahko se poviša
 opcijskomožnost vključitve v kritje
300vključeno v kritje do zneska v evrih (npr. 300 EUR)
x% ZV PN+vključeno v kritje do zavarovalne vsote, ki je določena z odstotkom od zavarovalne vsote poškodovane nepremičnine, lahko se poviša
 ni vključeno in ni mogoče vključiti v kritje
do 300 eur
pri posebej dogovorjenem dodatnem kritju izliva vode D1 je škoda zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije krita le do 300 EUR
 
 

Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo na:

E-mail: info@mojazavarovanja.si

GSM: +386 40 31 30 28