Zavarovanje motornih vozil

Zavarovanje motornih vozil

 

Avtomobilska odgovornost AO

 

Z obveznim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se zavarujemo za primer, ko z našim vozilom nenamerno povzročimo škodo drugi osebi (tretje osebe).

Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi uničenja ali poškodovanja stvari (drugega vozila, objektov, osebnih stvari drugih udeležencev,..) – materialna škoda in nematerialno škodo – škoda, ki nastane zaradi telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti drugih oseb, ki so udeležene v prometni nezgodi.

AO zavarovanje je po zakonu dolžan skleniti lastnik motornega vozila preden prične vozilo uporabljati v prometu.

 

AO+

 

Zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik, kot povzročitelj. Zavarovalna vsota je omejena na višino 51.000 EUR.

Zavarovanje se običajno sklepa za obdobje enega leta.

Na višino premije vplivata boniteta zavarovanca, doplačilo na povečano nevarnost in običajno moč motorja vozila.

 

Kasko zavarovanje vozila

 

Kasko zavarovanje krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja vozila. Z zavarovanjem vozila zavarujemo vse vrste motornih, priključnih, delovnih, tirnih in drugih vozil ter njihove sestavne dele.

Izbiramo med osnovnimi in dodatnimi kasko kritji, osnovna kasko kritja so: dogodki v prometu, požar, tatvina in posebni dogodke. K osnovnemu kasko zavarovanju lahko priključimo še dodatna kasko kritja.

 

Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo na:

E-mail: info@mojazavarovanja.si

GSM: +386 40 31 30 28