Finančno svetovanje
kako-varcevati-za-pokojnino

 

NAROČI OBISK SVETOVALCA

 

Licenca AZN:

 

Posle zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja lahko pri zavarovalnici, zavarovalno zastopniški družbi oziroma zavarovalno posredniški družbi oziroma pri drugih osebah, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo, samostojno opravljajo samo fizične osebe, ki imajo dovoljenje AZN Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja.

 

Licenca ATVP:

 

Trženje enot investicijskih skladov na območju Republike Slovenije v imenu in za račun družbe za upravljanje iz 100. člena ali za račun osebe, ki jo pooblasti družba za upravljanje Skladno s prvim odstavkom 131. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15; v nadaljevanju ZISDU–3) lahko opravljajo samo fizične osebe, ki imajo ustrezno dovoljenje ATVP Agencije za trg vrednostnih papirjev za trženje enot investicijskih skladov.

Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo na: E-mail: info@mojazavarovanja.si ali GSM: +386 40 31 30 28