Zavarovanje za tujino

    Večina ljudi misli, da je za kritje nujne medicinske pomoči v tujini dovolj že sklenjeno osnovno zdravstveno zavarovanje,…

Zdravstveno varstvo in zavarovanje

  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, določa nosilce družbene skrbi za zdravje…