starost-pokojnina-varcevanje

Nezgodno zavarovanje otrok in mladine

 

 

Zavarovanje krije 24 ur na dan vse vrste nezgod, ne glede na kraj nastanka (v vrtcu, šoli, doma, na izletu, na potovanju, v času šolskih počitnic).

Zavarovalno kritje za VEČLETNO sklenitev zavarovanja prek spleta začne veljati naslednji dan po sklenitvi zavarovanja in preneha na podlagi odpovedi oziroma z iztekom tekočega zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni 27. let.

Pri ENOLETNEM zavarovanju zavarovalno kritje prične veljati naslednji dan po plačilu premije. Za vsako naslednje šolsko leto morate zavarovanje skleniti na novo.

Otroci in mladostniki so izpostavljeni različnim nevarnostim na vsakem koraku.

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije opozarja*, da:

  • so mlajši otroci bolj ogroženi zaradi padcev, ker intenzivno raziskujejo svojo okolico, pri tem pa ne znajo oceniti vseh nevarnosti, ki jim pretijo.
  • mladi niso dovolj ozaveščeni o nevarnostih, ki jim grozijo med športom in rekreacijo ter pri delu doma. Nevarnosti so redko smrtne, imajo pa pogosto dolgoročne posledice za zdravje.