starost-pokojnina-varcevanje

Nezgodno zavarovanje otrok in mladine

 

Zavarovanje krije 24 ur na dan vse vrste nezgod, ne glede na kraj nastanka (v vrtcu, šoli, doma, na izletu, na potovanju, v času šolskih počitnic).

Pri ENOLETNEM zavarovanju zavarovalno kritje prične veljati naslednji dan po plačilu premije. Za vsako naslednje šolsko leto morate zavarovanje skleniti na novo.

Otroci in mladostniki so izpostavljeni različnim nevarnostim na vsakem koraku.

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije opozarja*, da:

  • so mlajši otroci bolj ogroženi zaradi padcev, ker intenzivno raziskujejo svojo okolico, pri tem pa ne znajo oceniti vseh nevarnosti, ki jim pretijo.
  • mladi niso dovolj ozaveščeni o nevarnostih, ki jim grozijo med športom in rekreacijo ter pri delu doma. Nevarnosti so redko smrtne, imajo pa pogosto dolgoročne posledice za zdravje.

O nezgodnem zavarovanju otrok in mladine

  • Nezgodno zavarovanje otrok in mladine je namenjeno otrokom, šolarjem, dijakom in študentom do 26. leta starosti.
  • Velja 24 ur na dan, ne glede, kdaj in kje se zgodi nezgoda: v vrtcu, šoli, na izletu, potovanju, doma ali v tujini, med počitnicami. 
  • V slovenskih bolnišnicah je zaradi poškodb zdravljenih letno 2940 otrok in 1320 mladostnikov, vzrok za večino hospitalizacij pa so padci, prometne nezgode, udarci z/ob predmete ali osebe, zastrupitve ter izpostavljenost vročim tekočinam in ognju.*
  • Zavarovanje zagotavlja finančno varnost, če se vašemu otroku pripeti večja ali manjša nezgoda.
  • Zavarovanje vključuje kritja specialistične storitve in diagnostične preiskave ter načrt zdravljenja zaradi nezgode, ki omogočajo hitro pridobitev diagnoze, usmerjeno zdravljenje, hitro okrevanje, omejitev morebitnih trajnih posledic in čimprejšnjo vrnitev v aktivno življenje.
  • Nezgodno zavarovanje otrok in mladine vključuje dnevna nadomestila

Celovita varnost otroka

Invalidnost s progresijo

Če nezgoda pusti hude posledice in otrok ostane trajni invalid, izplačamo po progresivni lestvici do 187.500 EUR, glede na odstotek trajne invalidnosti. 

Mesečno izplačilo pri 50% ali višji invalidnosti

Pri težji invalidnosti izplačujemo mesečno nadomestilo do 36 mesecev.

Zlomi, izpahi in opekline

Hitro izplačilo zavarovalne vsote ali njenega dela, če otrok kot posledico nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino nad 5 %.

Operacije

Krijemo več kot 400 vrst operacij, ki so opravljene zaradi nezgode.

Dnevno nadomestilo

Dnevno nadomestilo zaradi nezgode izplačamo za čas aktivnega zdravljenja, do največ 230 dni na nezgodo.

Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici

Za zdravljenje otroka v bolnišnici izplačamo nadomestilo za do največ 365 nočitev na nezgodo.

Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču

Če je potrebno zdravljenje otroka v zdravilišču, izplačamo nadomestilo do največ 30 nočitev na nezgodo.

NOVO! Specialistične storitve in diagnostične preiskave zaradi nezgode

Organiziramo in plačamo stroške storitev specialističnega pregleda, enostavnih diagnostičnih preiskav, enostavnih ambulantnih posegov in diagnostičnih preiskav.

NOVO! Načrt zdravljenja

Organiziramo in plačamo stroške storitev svetovanja pooblaščenega zdravnika zavarovalnice o nadaljnjem zdravljenju poškodbe zavarovanca, za katero je bila potrebna hospitalizacija za dosego optimalnega poteka zdravljenja in rehabilitacije.

NOVO! Drugo mnenje zaradi nezgode in bolezni

Vključuje strokovno mnenje mednarodno priznanih strokovnjakov medicinske in drugih strok v zvezi s postavljeno diagnozo ali/in priporočenim zdravljenjem zavarovanca.

Za sklenitev nas pokličite na 040/31 30 28 ali pišite na info@mojazavarovanja.si