brezplacno-zavarovanje-akcija-zdravstvo

Brezplačno zavarovanje!

 

V primeru nezgode lahko zavarovanci, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri zavarovalnici Adriatic Slevenica, koristijo brezplačne storitve:

 

  • 50 ur pomoči na domu,
  • 4 prevoze na zdravniške preglede.

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje vam zagotavlja organizacijo in izvedbo storitev prehodne oskrbe, ko zaradi posledic nezgode potrebujete pomoč pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravilih*.

*Podporna dnevna opravila so opravila, ki omogočajo posamezniku, da živi neodvisno v domačem ali drugem okolju; to so gospodinjska in druga hišna opravila.


Storitve predhodne oskrbe, ki jih krije zavarovanje, so:

Pomoč na domu

Storitev pomoči na domu vam nudimo, ko zaradi nezgode začasno ali trajno ne morete samostojno opravljati vsaj enega od temeljnih dnevnih opravil, ki so: prehranjevanje in pitje, osebna higiena, oblačenje in slačenje, izločanje po naravni poti ter gibanje. V okviru pomoči na domu vam zagotavljamo tudi varstvo otrok, do največ 4 ure na dan.

Prevoz na kontrole

Prevoz na kontrole in spremstvo vam zagotovimo, ko imate zaradi nezgode za vsaj tri mesece predpisano gibanje s pomočjo hodulj ali bergel. Zagotovimo tudi prevoz na dom po odpustu iz bolnišnice.

Strokovna in etična oskrba zavarovancev

Storitev zaupamo osebam in podjetjem, ki zagotavljajo strokovno in etično izvedbo storitev ter upoštevajo človekovo dostojanstvo in varstvo človekovih pravic.

Paket kritij prehodne oskrbe – darilo DZZ zavarovanci Obseg storitev
Pomoč pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil ter varstvo otrok (do največ) 50 UR
Prevoz in spremstvo na kontrolne preglede (do največ) 4 x
 Letna premija brezplačno